01/01/2023 - 01:03

Công ty đã giải thể có thu hồi được nợ không?

Khi công ty, xí nghiệp giải thể thì ai là người chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ trong quá trình kinh doanh? Công ty đã giải thể có thu hồi được nợ không? Chỉ giải thể công ty khi đã trả hết nợ? Làm thế nào để thu hồi các khoản nợ của công ty đã giải thể? sẽ được Luật Hùng Phát tư vấn chi tiết:

Điều kiện giải thể doanh nghiệp?

Theo điều 201, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp như sau:

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

Như vậy, một doanh nghiệp có thể tự nguyệt hoặc bắt buộc giải thể khi không thoã mãn các điều kiện để tồn tại theo quy định của pháp luật. Và điều kiện để giải thể doanh nghiệp là đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và thực hiện xong các nghĩa vụ tài sản khác; chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp?

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập doanh nghiệp
Làm giấy phép kinh doanh
Dịch vụ làm sổ sách kế toán

Công ty có đòi được nợ không? Và ai là người phải chịu trách nhiệm về khoản nợ?

Đối với vấn đề nêu trên, công ty X đã có hành vi trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho công ty bạn bằng  cách không kê khai các khoản nợ chưa thanh toán khi làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2005:

Điều 40: Giải thể doanh nghiệp

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 4 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.”

Công ty có đòi được nợ không? Và ai là người phải chịu trách nhiệm về khoản nợ?

Theo quy định của pháp luật, với hành vi không trung thực của công ty X trong việc lập hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì các thành viên của Hội đồng quản trị của công ty X sẽ liên đới chịu trách nhiệm về khoản nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn pháp luật quy định. Vì thế, bạn có thể khởi kiện người đại diện của công ty X để đòi lại khoản nợ của mình. Các thành viên của công ty X có trách nhiệm thanh toán khoản nợ theo quy định tại điều 288 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 288. Thực hiện nghĩa vụ liên đới

Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

Trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

Trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.”

Với những căn cứ pháp luật nêu trên, bạn hoàn toàn có thể đòi được nợ từ công ty X trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty X nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu bất cứ ai trong hội đồng thành viên của công ty X thanh toán toàn bộ khoản nợ cho công ty bạn.

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty

Lời kết

Tóm lại, công ty đã giải thể nhưng nếu có căn cứ cho rằng chưa trả được nợ thì chủ nợ hoàn toàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp trả nợ hoặc khởi kiện ra tòa án giải quyết. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ hotline Luật Hùng Phát để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay