Công ty nước ngoài không báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt như thế nào?

Công ty nước ngoài không báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt như thế nào?

Để xác định mức độ phạt vi phạm hành chính khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài không nộp báo cáo hoạt động đầu tư cần dựa vào các văn bản pháp luật sau:
Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định cho tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014.
Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Tại Khoản 3 điều 26 Nghị định 118/2015/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm thực hiện dự án tư như sau:
3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật liên quan; cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Theo quy định này tất cả các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư đều phải có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 53 như sau:
cong-ty-nuoc-ngoai-khong-bao-cao-ve-hoat-dong-dau-tu-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Đăng ký thành lập doanh nghiệp ở đâu
Giá phí dịch vụ kế toán
Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Điều 53. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu sau:
Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.
Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.
Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 thán3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.”
Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thực hiện hoạt động báo cáo dự án theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 đối với dự án của tổ chức kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài như sau:
Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối vớimột trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;”
Như vậy, trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty nước ngoài

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.