31/12/2022 - 17:00

Thủ Tục Quy Trình Thành lập Công ty/Doanh nghiệp cần những gì?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (mẫu quy định);2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (mẫu quy định);2. Điều lệ (mẫu tham khảo);3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (mẫu quy định);2. Điều lệ (mẫu tham khảo);3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:3.1 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);3.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);5.1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty;5.2 Danh sách người đại diện theo ủy quyền (mẫu quy định)và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên;
6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 

Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (mẫu quy định);2. Danh sách thành viên (mẫu quy định);3. Điều lệ (mẫu tham khảo);4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định);3. Điều lệ (mẫu tham khảo);4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);2. Danh sách thành viên hợp danh (mẫu quy định);3. Điều lệ;4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác) 

Văn bản hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

-Luật doanh nghiệp 2014 số  68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014-Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 hướng đăng ký thành lập doanh nghiệp-Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 01/12/2015 hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu về đăng ký thành lập doanh nghiệp

B. Thời hạn

giải quyết

-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả

thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

D. Lệ phí

200.000 đ/ lần cấp

Tư vấn Thành Lập Doanh Nghiệp tại Luật Hùng Phát

Luật sư của Hùng Phát sẽ tư vấn thành lập miễn phí cho quý khách hàng với các nội dung sau:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh và các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp.
 • Tra cứu, tư vấn về cách đặt tên doanh nghiệp tránh bị trùng và gây nhầm lẫn đồng thời tư vấn về đăng ký bảo hộ và thiết kế logo doanh nghiệp;
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới thành lập (phù hợp với quy định của pháp luật về việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề…);
 • Tư vấn về đăng ký thành viên/Cổ đông sáng lập phù hợp với Quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ/Vốn pháp định theo Quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của luật chuyên ngành;
 • Tư vấn quý khách về tỷ lệ, phương thức góp vốn và các vấn đề khác liên quan đến hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn quý khách các vấn đề liên quan đến nội doanh nghiệp: Mô hình tổ chức và hoạt động, phương thức quản lý và điều hành, quyền và nghĩa vụ các cổ đông…;
 • Tư vấn quý khách về pháp luật về thuế (Kê khai, quyết toán thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…).

Tư vấn Thành Lập Doanh Nghiệp tại Luật Hùng Phát

Nội dung dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới

Tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn toàn bộ thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách hợp pháp.

Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Nộp và nhận kết quả hồ sơ thành lâp doanh nghiệp.

Đăng ký khắc dấu và nhận dấu tròn doanh nghiệp.

Công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin đăng ký Quốc Gia.

Miễn Phí mở tài khoản Sacombank tận nơi và đăng ký nộp thuế điện tử qua ngân hàng.

Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu. (bắt buộc để công ty có thể hoạt động)

Giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Hướng dẫn chủ doanh nghiệp tiếp nhận tại chi cục thuế quận nơi đặt địa chỉ doanh nghiệp.

Làm thủ tục đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp

Làm thủ tục đặt phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp

Đặt bảng hiệu (30 x 40) – (Doanh nghiệp bắt buộc gắn bảng hiệu để Chi cục thuế xuống xác minh địa điểm kinh doanh)

Nội dung dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới

Quy trình Thành Lập Doanh Nghiệp

Luật Hùng Phát chuẩn bị cho hồ sơ cho quý khách hàng, bao gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn quý khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cá nhân cần thiết.
 • Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả thành lập doanh nghiệp tư nhân tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, rút hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
 • Đại diện quý khách hàng tiếp xúc, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm tra nội dung hồ sơ.
 • Đại diện quý khách hàng đăng ký thuế doanh nghiệp.
 • Đại diện quý khách hàng đăng ký con dấu tròn doanh nghiệp
 • Các ưu đãi hấp dẫn khác.

Quy trình Thành Lập Doanh Nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI TẠI TPHCM

Bước 1Thành lập công ty

Về việc thành lập công ty: Cần cung cấp các thông tin như sau

– Tên công ty

– Địa chỉ công ty (Không cần hợp đồng thuê nhà và giấy tờ nhà)

– Ngành nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ (Thuế môn bài: Dưới 10 tỷ đóng 2.000.000/năm. Trên 10 tỷ đóng 3.000.000/năm) (Không cần chứng minh vốn qua ngân hàng)

– Thông tin CMND thành viên góp vốn

– Sao y công chứng CMND của thành viên này (không quá 3 tháng)

– Chỉ cần khai báo thông tin vào file đính kèm và gửi lại cho em là được

Về thời gian:

– 01 ngày hoàn thành hồ sơ

– Từ khi nộp hồ sơ vào 3-5 ngày sau sẽ có giấy phép – có thể làm nhanh trong vòng 1 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật)

– Sau khi có giấy phép 01 ngày sau sẽ có con dấu

Về chi phí bước 1: Bao gồm 3 loại phí

– Phí đóng nhà nước: 650.000 VND (450.000 VND– Phí con dấu; 200.000 VND phí nộp Sở KH&ĐT)

– Phí đăng bố cáo 3 kỳ : 300.000 VND (bắt buộc đóng ngay khi nộp hồ sơ)

– Phí dịch vụ: 450.000 VND

– Tổng cộng bước 1: 1.400.000 VND

Bước 2Tư vấn thực hiện dịch vụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

– Người chịu trách nhiệm về kế toán và có bằng kế toán trưởng để làm hồ sơ đăng ký cho chi cục Thuế

– Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế (khoảng 12 mẫu)

– Tư vấn in hóa đơn (sau khi có giấy phép kinh doanh sẽ đặt in hóa đơn với giá thị trường)

– Tiếp xúc, thực hiện hồ sơ và giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Thuế (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TP.HCM)

– Chi phí dịch vụ : 500.000/1 lần

– Mở tài khoản công ty và đóng Thuế môn bài: Dưới 10 tỷ đóng 2.000.000/năm. Trên 10 tỷ đóng 3.000.000/năm

– Tư vấn in hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn điện tử: Sẽ liên hệ nhà cung cấp nhanh và rẻ nhất

– Phí đóng cho nhà nước: 700.000/năm tiền mua thiết bị CHỮ KÝ SỐ(gọi tắt là Token). Thiết bị này dùng để nộp báo cáo thuế qua mạng

Bước 3 : Dịch vụ kế toán giá rẻ cho doanh nghiệp mới thành lập

– Đứng tên chức danh Kế toán trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn về kế toán

– Đứng tên bằng kế toán trưởng do bộ tài chính cấp

– Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, tư vấn cân đối chứng từ mua vào, bán ra

– Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TPHCM)

– Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán

– Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ

– Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm

– Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

– Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm

– Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)

– Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế hàng năm cho doanh nghiệp

– Chi phí dịch vụ : 500.000/ tháng

– Ký HĐ dịch vụ và thanh toán theo quý ( 03 tháng một lần)

Chương trình khuyến mãi: Nếu quý khách hàng chọn ký ngay hợp đồng Bước 3 thì sẽ được miễn phí dịch vụ của Bước 1 và Bước 2

BẢNG GIÁ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH TRỌN GÓI TẠI HÀ NỘI

Nội dung thực hiệnTổng chi phí
-Đăng kí kinh doanh
-Khắc con dấu tròn
-Công bố nội dung ĐKKD và công bố con dấu
-Báo cáo thuế 3 tháng đầu tiên
-Khai thuế môn bài -Tư vấn về hóa đơn, thuế, chữ ký số

Trọn gói chỉ từ 699.000 VNĐ

Phí trên đã bao gồm:
+ Lệ phí nhà nước;
+ Lệ phí đăng bố cáo;
+ Phí khắc dấu và đăng bố cáo mẫu dấu

Hiện nay, Luật Hùng Phát đã cung cấp dịch vụ cho hơn 5500 khách hàng trong và ngoài nước. Trong đó có các doanh nghiệp lớn như: 24h, nhân hòa, viettel, bất động sản Trung Thủy, Thành công mobile….Luật Hùng Phát luôn trân trọng và cam kết ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng phục vụ cũng như ngày càng rút ngắn hơn thời gian và đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp cho quý khách hàng.

Trong cuộc đời của mỗi doanh nhân thì quyết định thành lập doanh nghiệp là một quyết định quan trọng, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Sau khi ra quyết định thành lập doanh nghiệp, chính là lúc các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp. Những thủ tục này hiện nay được thay đổi nhiều về mặt biểu mẫu lẫn quy trình, vì thế đã có rất nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn khi tự mình thực hiện cả một quy trình từ thành lập công ty đến đăng ký kế toán thuế. Chưa kể đến Luật sở hữu trí tuệ, Luật môi trường, Luật đầu tư, Luật lao động, ngành nghề có điều kiện, ngành nghề không cấp mới trong khu đông dân cư….

Lời kết

Hiểu biết được những khó khăn trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp, Luật Hùng Phát đã và đang ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp về mọi mặt như:  thời gian nhanh chóng, chi phí cạnh tranh, nhân viên tư vấn tận tình chu đáo, đặc biệt là quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức đi lại khi nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi.
Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có điều chi vướng mắc, bạn hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất. Cuối cùng, kính chúc quý khách hàng sức khỏe và thành công!

Tư vấn hỗ trợ

CÔNG TY KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT HÙNG PHÁT
VĂN PHÒNG TẠI TP.HCM
Đ/c: 153 Đặng Văn Ngữ, P14, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 09.4888.4999
Email: thang@lasun.com.vn
Website: https://luathungphat.vn/
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0902.254.586 – 0983.59.00. 68
Email: info@hungphatgroup.net
Website: www.luathungphat.vn

Xem thêm:  Thủ tục thành lập công ty bảo vệ, Thủ tục thành lập công ty thu hồi nợ

Thành lập doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp

8 101777

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay