31/12/2022 - 23:24

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu như thế nào?

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu như thế nào? Muốn thành lập công ty xuất nhập khẩu thì phải bắt đầu từ đâu, hồ sơ và thủ tục ra sao? Vì vậy, đừng bỏ qua bài viết này; bởi Luật Hùng Phát sẽ chia sẻ cho bạn kinh nghiệm mở công ty xuất nhập khẩu đầy đủ và chi tiết. Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập.é

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thông tư số Số: 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Khái niệm xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hóa, bao gồm hoạt động kinh doanh tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, chuyển khẩu.

Khái niệm xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu (tên tiếng anh là import-export) là một trong những lĩnh vực kinh doanh hàng đầu đang được nhà nước ta quan tâm và ưu tiên nhằm giúp lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo mối quan hệ kinh doanh. . với các quốc gia khác để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Ngành xuất nhập khẩu có thể coi là khâu cơ bản của hoạt động ngoại thương có mối tương quan lớn và tác động rộng đến nhiều ngành khác. Xuất khẩu là ngành không thể thiếu của mọi quốc gia vì nó mang lại nguồn ngoại tệ cao giúp tăng cường nhập khẩu hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho người dân …

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
=> Điều kiện thành lập công ty bán hàng đa cấp
=> Điều kiện thành lập công ty bảo vệ
=> Thành lập cty tnhh 1 thành viên

Điều kiện thành lập công ty xuất nhập khẩu như thế nào?

Đối với thương nhân (doanh nghiệp trong nước)

Theo Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 3: Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu:

Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định này quy định:

Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định này quy định:

“1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tại Phụ lục II.”

Như vậy thương nhân khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa không cần phải đăng ký trên giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên cũng theo Nghị định này nếu hàng hóa bạn muốn nhập khẩu thuộc vào danh mục hàng hóa cần xin giấy phép thì phải xin cấp giấy phép.

Điều kiện thành lập công ty xuất nhập khẩu như thế nào?

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo khoản 2 Theo Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

Theo quy định tại thông tư số Số: 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Tóm lại nếu là doanh nghiệp trong nước thì không cần phải đăng ký ngành, nghề xuât, nhập khẩu trên giấy phép kinh doanh, nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký ngành,  nghề xuất, nhập khẩu trên giấy phép kinh doanh.
Mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về  Thông tin đăng ký thuế:

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):…………………….
Điện thoại:…………………………………………………………………………………………
Họ và tên Kế toán trưởng:……………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………………………
2Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:…………………………………………..
Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:…………………………………
Email:………………………………………………………………………………………………
3Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …./….…/………
4Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6Tổng số lao động (dự kiến):………………………………………………………………….
7Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):
8Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:…………………………………………………………………………..
Tài khoản kho bạc:………………………………………………………………………………

Thủ tục đăng ký công ty xuất nhập khẩu

Thủ tục đăng ký công ty xuất nhập khẩu

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết theo quy định về thành lập công ty xuất nhập khẩu, bao gồm:

  • Mẫu đăng ký kinh doanh
  • Quy chế công ty
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông của công ty (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)
  • Bản sao có chứng thực của một trong các tài liệu sau:
  • Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ / Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân và quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;
  • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức
  • Giấy ủy quyền

Bước 2: Hoàn thành đơn và nộp

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của công ty. trụ sở chính. Phòng ban.

Bước 3: Chờ và nhận kết quả được duyệt để đăng ký thành công công ty xuất nhập khẩu

Sau khi Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, xem xét và chấp nhận hồ sơ, sẽ trả lời trong vòng 5 – 7 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu chưa đúng hoặc chưa đầy đủ sẽ được thông báo để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ.

Bước 4: Công bố và khắc dấu tên pháp nhân

Khi được công nhận và đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu thành công, công ty cần thực hiện:

Đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ về việc công khai thành lập doanh nghiệp theo trình tự thủ tục.

Trả phí theo quy định

Khắc dấu tên, thông báo mẫu dấu đến cơ quan và niêm yết công khai

Đăng ký kê khai thuế với cơ quan thuế

Biểu ngữ của công ty

Lời kết

Nếu có bất kỳ vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tư vấn hỗ trợ, bạn hãy nhấc máy gọi ngay cho Luật Hùng Phát để hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu như thế nào?, hoặc bạn cũng có thể tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty chỉ từ 199K: Tại Đây

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, bạn sẽ không phải mất bất kỳ chi phí tư vấn nào. Ngoài ra, với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tất, vui vẻ nhiệt tình, bạn sẽ không phải lo lắng những thủ tục phức tạp cũng như có thời gian hơn để tập trung cho việc kinh doanh xuất nhập khẩu của mình.
Chúc bạn thành công!

5/5 - (416 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay