dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh trọn gói:
 1. Đăng kí kinh doanh
 2. Khắc con dấu tròn
 3. Công nội dung ĐKKD và công bố con dấu
 4. Báo cáo thuế 3 tháng đầu tiên
 5. Khai thuế môn bài
 6. Tư vấn về hóa đơn, thuế, chữ ký số
 7. Thời gian: 8 - 10 ngày làm việc
 8. Trọn gói: 1.600.000 VNĐ

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Liên hệ với Hùng Phát để được tư vấn mọi thủ tục
 2. Cung cấp các thông tin cần thiết:Tên cty, Địa chỉ trụ sở, Vốn điều lệ dự kiến, Ngành nghề kinh doanh dự kiến, Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của các thành viên (khách hàng có thể cung cấp CMND, chúng tôi sẽ thực hiện việc sao công chứng CMND)
 • Bước 2
 • Hùng Phát:
Tư vấn về vốn điều lệ thành lập công ty - Tư vấn về địa chỉ trụ sở của công ty - Tư vấn về loại hình công ty phù hợp với yêu cầu kinh doanh - Tư vấn về cách đặt tên công ty (tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt) phù hợp với quy định mới nhất (không trùng tên, không dùng từ dễ gây nhầm lẫn…) - Tư vấn về đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới, những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh) - Tư vấn các ngành nghề có chứng chỉ hành nghề hoặc vốn pháp định hoặc những ngành nghề cấm - Áp các mã ngành nghề thành lập công ty theo quy định mới nhất.
 • Bước 3
 • Hùng Phát: 
Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty và đại diện cho khách hàng làm việc với sở kế hoạch đầu tư - Đại diện cho khách hàng đến lấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Làm thủ tục công bố đăng ký kinh doanh và công bố con dấu - Cùng với khách hàng lên lấy đăng ký dấu tròn và đăng ký mẫu dấu - Lập hồ sơ khai thuế môn bài - Làm báo cáo thuế 3 tháng đầu tiên - Hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng việc kê khai thuế các tháng tiếp theo - Tư vấn thủ tục về góp vốn theo quy định của pháp luật thuế, kế toán mới nhất - Tư vấn việc lập tài khoản ngân hàng và lập tờ khai tài khoản ngân hàng theo mẫu 08/GTGT - Tư vấn đặt in hóa đơn và phát hành hóa đơn.

Điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội:

Theo qui định tại Điều 10 về tiêu chí, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì :

Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của công ty để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của DN theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Duy trì mục tiêu và điều kiện, tiêu chí quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp DN đang hoạt động nhưng muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội hoặc môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý DN xã hội được xem xét, và tạo các thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Được huy động hay nhận các tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ cá nhân, DN, tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp các chi phí quản lý hay chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

d) Không được sử dụng khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động nhằm để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà DN đã đăng ký;

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp công ty xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan  thẩm quyền về một số tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Nhà nước có các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp XH.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

thu-tuc-thanh-lap-bao-hiem-xa-hoi

B. Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Trình tự thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội được quy định tại Điều 4 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về hướng dẫn cụ thể một số điều của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Doanh nghiệp công ty xã hội thực hiện đăng ký DN theo các trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình DN quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Xem lại các quy định về thành lập doanh nghiệp đối với từng loại hình DN được quy định chi tiết tại các điều 20, 21, 22, 23 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

Điều 20. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký DN.

Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ DNTN.

Điều 21. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty hợp danh

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

D.sách thành viên.

Bản sao y Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Passport hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên công ty.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ doanh nghiệp.

Danh sách TV.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Passport hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các TV là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng ra đại diện theo ủy quyền của thành viên là một tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương bắt buộc phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 1. c) Giấy CN đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Điều 23. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký DN.

Điều lệ công ty.

D.sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bản sao các giấy tờ sau:

a) Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Passport hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Tên DNXH được đặt theo qui định tại các điều 38,39,40 và 42 luật doanh nghiệp 2014 và có thể thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

Bài viết hữu ích:

+ Thủ tục thành lập công ty từ A đến Z

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

+ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ

+ Dịch vụ kế toán trọn gói tại tphcm và hà nội

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Bài viết khác

Comments are closed.