01/01/2023 - 06:53

Doanh Nghiệp Nhà Nước có được đầu tư vào bất động sản không?

Doanh Nghiệp Nhà Nước có được đầu tư vào bất động sản không? Đầu tư bất động sản là hình thức đầu tư phổ biến nhất có thể mang lại lợi nhuận cao vốn đầu tư ban đầu của nhà đầu tư. Vì vậy, đầu tư bất động sản luôn được ưu tiên hàng đầu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/5/2018, các doanh nghiệp nhà Quốc gia sẽ không được phép đầu tư vào bất động sản theo quy định tại Nghị định 32/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015 / NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014;

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Doanh Nghiệp Nhà Nước có được đầu tư vào bất động sản không?

Doanh Nghiệp Nhà Nước có được đầu tư vào bất động sản không?

Nghị định số 32/2018, ngày 01 tháng 05 năm 2018, đã thay đổi một số điều của Nghị định số 91/2015 / NĐ-CP, thay đổi vấn đề vốn đầu tư ra ngoài của DNNN. Cụ thể, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 91/2015 quy định như sau:

Doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng tài sản, vốn hoặc cho thuê quyền sử dụng đất để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản) góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định “.

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thủ tục thành lập công ty
Thủ tục đăng ký kinh doanh
Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

Tuy nhiên, chúng tôi không thể hiểu là DNNN không được phép đầu tư vào bất động sản kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2018. Đây là một tuyên bố không chính xác, so với các quy định cũ trong Nghị định 91/2015, điều khoản này hoàn toàn không thay đổi, thậm chí trước Nghị định 91/2015 có hiệu lực, các doanh nghiệp nhà nước cũng không được phép đầu tư vào bất động sản. Để hiểu rõ hơn về sự thay đổi của luật này, chúng tôi sẽ trích dẫn điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 91/2015 như sau:

Doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành, nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản), góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt do chủ đầu tư quyết định. Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Nghị định 32/2018 mở rộng phạm vi góp vốn của DNNN so với trước đây. Cụ thể, DNNN chỉ giới hạn vốn và đầu tư tài sản, vốn và quyền sử dụng đất. Theo quy định này, quyền sử dụng đất mà doanh nghiệp nhà nước nhận chuyển nhượng, doanh nghiệp có quyền góp vốn hoặc đầu tư vào bất động sản.

Nghị định này loại trừ các doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại hình bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản. Do đó, chỉ có các doanh nghiệp nhà nước có hoạt động kinh doanh chính là bất động sản mới được đầu tư hoặc góp vốn vào bất động sản. Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định các điều kiện kinh doanh bất động sản như sau:

Điều 10: Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), có mức vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê bất động sản có quy mô nhỏ hoặc bất thường không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. luật.
Chính phủ quy định cụ thể việc này.

Do đó, DNNN muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản chính phải đáp ứng các điều kiện trên.

Kết luận

Kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2018, DNNN không được phép đầu tư vào bất động sản. Trước đây, các DNNN cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, sau ngày 01 tháng 05 năm 2018, các doanh nghiệp chỉ bị giới hạn vốn góp vào bất động sản đối với tài sản, vốn và quyền sử dụng đất. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải hiểu bản chất thực sự của pháp luật để đảm bảo lợi ích tối đa.

Ngoài ra, chúng tôi trình bày các điều kiện của Tổ chức Kinh doanh Bất động sản để giúp các doanh nghiệp muốn giao dịch trong ngành nghề chính Bất động sản hiểu rõ hơn về cơ hội và điều kiện thực hiện.

Xem thêm: Thành lập công ty bất động sản

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay