GATS là gì và các Quy định về Thương mại Dịch vụ theo WTO

GATS là gì và các Quy định về Thương mại Dịch vụ theo WTO

Nằm trong khuôn khổ của WTO, Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) là một hiệp định thương mại thiết lập nên một hệ thống quy tắc thương mại quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ đáng tin cậy, đảm bảo đối xử công bằng với tất cả những người tham gia,…. Hiệp định bao trùm tất cả các lĩnh vực dịch vụ ngoại trừ những dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ và các biện pháp ảnh hưởng đến quyền hạn và dịch vụ trong lĩnh vực hàng không. Bài viết sau đây, sẽ làm đưa ra và làm rõ các phương thức cung ứng dịch vụ qua biên giới theo quy định của GATS
gats-la-gi-va-cac-quy-dinh-thuong-mai-dich-vu-theo-wto

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập doanh nghiệp giá rẻ
Giấy phép kinh doanh là gì?
Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh

GATS là gì và một số khái niệm cơ bản
“Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (tiếng Anh: General Agreement on Trade in Services, viết tắt là GATS) là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ chứ không chỉ điều chỉnh một mình lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước đó.” – Theo wikipedia
Tất cả các thành viên của WTO đều tham gia GATS và các nguyên tắc cơ bản của WTO về đãi ngộ tối huệ quốc, đãi ngộ quốc gia cũng đều áp dụng với GATS.
Đối với khái niệm dịch vụ, GATS không đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh song lại mô tả dịch vụ theo phương thức cung ứng dịch vụ. Các dịch vụ thuộc đối tượng điều chỉnh của GATS chỉ là các dịch vụ được đưa ra trên cơ sở cạnh tranh và loại trừ khỏi phạm vi áp dụng của mình những dịch vụ được cung ứng để thi hành thẩm quyền của chính phủ.

Phương thức cung cấp dịch vụ (Modes of supply)

Phương thức chính là cách thức cung cấp các dịch vụ. Phương thức cung ứng dịch vụ được xác định trên cơ sở nguồn gốc của nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng dịch vụ, và vị trí địa lý của nhà cung cấp lẫn người tiêu dùng khi dịch vụ được cung ứng.

Các phương thức cung ứng dịch vụ theo quy định của GATS

Hiện nay, theo quy định của Hiệp định chung về dịch vụ , tồn tại 4 phương thức cung ứng dịch vụ sau đây:
Phương thức 1 – Cung ứng dịch vụ qua biên giới (Cross-border supply): Cung ứng dịch vụ qua biên giới được hiểu là việc cung cấp dịch vụ từ lãnh thổ của một nước thành viên này đến lãnh thổ của một nước thành viên khác.
Ví dụ: Gọi điện thoại quốc tế, các dịch vụ giáo dục trực tuyến, khám bệnh từ xa trong đó bệnh nhân và bác sĩ khám ngồi ở hai nước khác nhau.
Phương thức 2 – Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài (Consumtion abroad): người sử dụng dịch vụ mang quốc tịch một nước thành viên đi đến một nước thành viên khác và sử dụng dịch vụ ở nước đó.
Ví dụ: Sửa chữa tàu biển, Lữ hành, Du học, chữa bệnh ở nước ngoài.
Phương thức 3 – Hiện diện thương mại (Commercial presence): người cung cấp dịch vụ mang quốc tịch một nước thành viên đi đến một nước thành viên khác, lập ra một pháp nhân và cung cấp dịch vụ ở nước đó.
Ví dụ: một ngân hàng thương mại mở một chi nhánh ở nước ngoài.
Phương thức 4 – Hiện diện thể nhân (Movement of natural persons): người cung cấp dịch vụ là thể nhân mang quốc tịch một nước thành viên đi đến một nước thành viên khác và cung cấp dịch vụ ở nước đó.
Ví dụ: Một giáo sư được mời sang một trường đại học ở nước ngoài để giảng bài.

Cách phân biệt các loại dịch vụ

Đối với phương thức 1 (cung ứng dịch vụ qua biên giới): Đối tượng dịch chuyển chính là dịch vụ được cung ứng. Ví dụ, đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến, dịch vụ giảng dạy đã “chạy” từ nước này qua nước khác thông qua đường internet
Ở phương thức 2 (tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài), đối tượng dịch chuyển của phương thức lại là người sử dụng dịch vụ. Với phương thức này, nhà cung cấp dịch vụ chỉ cần ở nước của họ vì người sử dụng dịch vụ sẽ dùng dịch vụ tại nơi có nhà cung cấp. Ví dụ, đối với du học, người học sẽ sang một quốc gia khác sinh sống, học tập và sử dụng các dịch vụ của quốc gia đó.
Đối với phương thức 3 (hiện diện thương mại) và phương thức 4 (hiện diện thể nhân), đối tượng dịch chuyển đều là nhà cung ứng dịch vụ. Do vậy, để phân biệt hai phương thức này, có thể dựa trên quy chế pháp lý của nhà cung ứng dịch vụ: pháp nhân hoặc thể nhân. Ở phương thức Hiện diện thương mại, nhà cung ứng dịch vụ là pháp nhân, còn ở phương thức Hiện diện thể nhân, người cung ứng là thể nhân.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post