Mức xử phạt khi công ty nước ngoài không góp đủ vốn đầu tư?

Mức xử phạt khi công ty nước ngoài không góp đủ vốn đầu tư?

“Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.” Khi nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện đầu tư muốn đầu tư vào tổ chức kinh tế của Việt Nam cần phải thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật Đầu tư Việt Nam. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các nhà đầu tư được phép tiến hành đầu tư vào các dự án được pháp luật cho phép theo Giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng có nhiều trường hợp dự án đang được thực hiện thì nguồn vốn cạn kiệt hoặc một số vấn đề khách quan nào đó buộc tổ chức đó phải giãn tiến độ đầu tư; tạm ngưng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, tất cả các hình thức giãn tiến độ đầu tư; tạm ngưng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư đều phải tiến hành các thủ tục được quy định tại các Điều 43, 45, 46 của Luật Đầu tư 2014. Trong trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể tiếp tục dự án đầu tư mà không tiến hành các thủ tục giãn tiến độ đầu tư; tạm ngưng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư thì tổ chức kinh tế đó sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử lý vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam như sau:
muc-xu-phat-khi-cong-ty-nuoc-ngoai-khong-gop-du-von-dau-tu

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Quy trình thành lập công ty
Thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh
Đăng ký kinh doanh

Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;
c) Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;
d) Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng kýđầu tư;
đ) Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.”
Như vậy, trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không đủ vốn thực hiện dự án đầu tư mà không tiến hành các thủ tục về giãn tiến độ đầu tư; tạm ngưng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư thì tổ chức kinh tế đó sẽ bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty nước ngoài 

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post