01/01/2023 - 02:31

Mức xử phạt khi thay đổi địa chỉ công ty mà không làm thủ tục thay đổi

Doanh nghiệp trong qua trình hoạt động có quyền được thay đổi địa chỉ công ty. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 2 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 quy định trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có thay đổi thông tin đăng ký tại doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, việc thay đổi thông tin địa chỉ doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký. Nhưng trong một vài trường doanh nghiệp không đăng kí lại địa chỉ kinh doanh thì mức xử phạt khi thay đổi địa chỉ công ty mà không làm thủ tục thay đổi là bao nhiêu? Hãy cùng Luật Hùng Phát tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quy định về đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Theo Điều 47 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính về quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính dẫn đến việc thay đổi trụ sở cơ quan thuế, doanh nghiệp phải làm thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm. điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển nhượng cổ phần. chuyển nhượng cổ phần. địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Quy định về đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận / huyện nhưng cùng tỉnh / thành phố

Trường hợp địa chỉ công ty chuyển đến quận / huyện / thành phố khác trong cùng tỉnh, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh. nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lý thuế cấp huyện cũ sang cơ quan quản lý thuế cấp huyện mới.

Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ.

Lập hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ, bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08 MST
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty)
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Mẫu số 08 về đăng ký thuế.

Bước 2: Thay đổi địa chỉ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tại Chi cục thuế quận mới:

Lập hồ sơ chuyển thuế để nộp cho cơ quan thuế mới, bao gồm:

 • Quyết định quyết toán thuế chuyển quận / huyện do Chi cục thuế nơi công ty đóng địa chỉ cũ cấp.
 • Mẫu 08 MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ về quận mới.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận / huyện nhưng cùng tỉnh / thành phố

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty từ tỉnh, thành phố khác

Bước 1: Thực hiện thủ tục chuyển thuế, quyết toán thuế và quyết toán thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ về việc thay đổi địa chỉ công ty theo quy định của pháp luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lập hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ, bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08 MST
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Mẫu số 08 về đăng ký thuế.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến.

Cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty theo Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đã sửa đổi;
 • Thông báo của Cục thuế cũ về việc thay đổi địa chỉ của công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tại Chi cục thuế quận mới:

Lập hồ sơ chuyển thuế để nộp cho cơ quan thuế mới, bao gồm:

 • Quyết định quyết toán thuế chuyển quận / huyện do Chi cục thuế nơi công ty đóng địa chỉ cũ cấp.
 • Mẫu 08 MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ về quận mới.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Đăng ký thành lập công ty ở đâu?
Dịch vụ kế toán giá rẻ
Giấy phép kinh doanh là gì?

Mức xử phạt khi thay đổi địa chỉ công ty mà không làm thủ tục thay đổi

Căn cứ theo Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định “ Điều 25. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Đồng thời mức phạt còn được quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 37. Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh;

b) Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.”

Theo đó mức xử phạt đối với việc không thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh sẽ được xác định theo thời gian chậm thông báo, và hình thức không thông báo. Các doanh nghiệp lưu ý để tránh trường hợp làm sai quy định.

Xem thêm bài viết: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Lời kết

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Hùng Phát về mức xử phạt khi thay đổi địa chỉ công ty mà không làm thủ tục thay đổi ? Nếu còn thắc mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật Luật Hùng Phát để được giải đáp. Trân trọng./.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

5/5 - (158 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay