Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh

Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định là điều kiện về vốn được quy định cho các loại hình kinh doanh mà theo quy định phải có vốn pháp định cho từng ngành nghề cụ thể để đảm bảo tính thanh khoản và khả năng chi trả cũng như nguồn lực kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Xem thêm: thanh lap cong ty bao ve

nganh nghe

Theo đó các doanh nghiệp phải có vốn pháp định dưới 2 hình thức: Ký quỹ trong tài khoản ngân hàng hoặc thể hiện vốn trên báo cáo tài chính mà có thể chứng minh được. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo danh mục mà Luật Hùng Phát đã tổng hợp như sau:  Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp đính
LOẠI HÌNH KINH DOANH VĂN BẢN PHÁP QUY VỐN PHÁP ĐỊNH
Tổ chức tín dụng Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD
Quỹ tín dụng nhân dân Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Công ty tài chính: 300 tỷ đồng
Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng
Kinh doanh bất động sản Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 6 tỷ đồng
Dịch vụ đòi nợ Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 2 tỷ đồng
Dịch vụ bảo vệ Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 2 tỷ đồng
Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 5 tỷ đồng
Sản xuất phim Điều 14 Luật Điện ảnh Doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi đăng ký kinh doanh
Kinh doanh cảng hàng không Khoản 1 Điều 22 Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không Khoản 2 Điều 22 Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng
Kinh doanh vận chuyển hàng không Khoản 1 Điều 8 Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007 Vận chuyển hàng không quốc tế:
– Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
– Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
– Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
Vận chuyển hàng không nội địa:
–  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
–  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
–  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng
Kinh doanh hàng không chung Khoản 2 Điều 8 Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007 50 tỷ đồng
Rate this post

Trả lời