Nghĩa vụ và trách nhiệm của giám đốc chi nhánh công ty

Nghĩa vụ và trách nhiệm của giám đốc và người đứng đầu chi nhánh công ty

Mỗi doanh nghiệp có thể thành lập nhiều chi nhánh và có thể người đứng đầu chi nhánh và người đại diện theo pháp luật là cùng một người. Tuy nhiên, công ty có thể thuê một hoặc nhiều người làm giám đốc của một hoặc nhiều chi nhánh. Trong trường hợp này thì trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh, VPDD sẽ như thế nào?
nghia-vu-va-trach-nhiem-cua-giam-doc-chi-nhanh-cong-ty

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập công ty tại tphcm
Dịch vụ kế toán trọn gói
Thay đổi giấy phép kinh doanh

Cơ sở pháp lý
Theo khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014: “ Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”
Theo khoản 5 Điều 83 Bộ Luật Dân Sự 2015: “Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền”
Trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của giám đốc chi nhánh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 45, Luật Doanh nghiệp 2014 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải bằng hoặc ít hơn so với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, người đứng đầu chi nhánh sẽ có nhiệm vụ thực hiện các công việc mà người Tổng giám đốc công ty ủy quyền cho các giám đốc chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh).
Một công ty có thể thành lập nhiều chi nhánh, tuy nhiên dù thành lập nhiều chi nhánh nhưng người đứng đầu hay người đại diện theo pháp luật luôn chịu mọi vấn đề pháp lý phát sinh từ công ty, đồng thời cũng là người có quyền điều phối mọi hoạt động của công ty trong đó có cả hoạt động của chi nhánh. Giám đốc chi nhánh phải chịu sự quản lý của người đại diện. Thông thường giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm thực hiện chỉ thị của tổng công ty đối với chi nhánh, chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh đối với người đứng đầu công ty hay người đại diện. Tuy nhiên, giám đốc chi nhánh không đương nhiên có quyền đại diện cho chi nhánh mà chỉ phát sinh khi có sự ủy quyền.
Như vậy, trách nhiệm và quyền hạn của giám đốc chi nhánh phụ thuộc vào văn bản ủy quyền của người đại diện cho giám đốc chi nhánh.
Bài viết tham khảo: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty 

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post