Phân biệt Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh

Phân biệt Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là loại giấy tờ “khai sinh” của một doanh nghiệp, trong đó có các nội dung như quy định tại Điều 25 của Luật Doanh Nghiệp, điều kiện cấp theo Điều 24 Luật Doanh Nghiệp. Đây là loại giấy tờ nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp, xác định được các nội dung cơ bản của doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số vốn, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật…
Giấy phép kinh doanh: Là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bạn có thể tham khảo Khoản 2 Điều 7  Luật Doanh Nghiệp: Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định)
Tuy nhiên để phân biệt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh có thể phân biệt như sau:
phan-biet-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-va-giay-phep-kinh-doanh

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Hồ sơ thành lập công ty
Dịch vụ kế toán thuế ở hcm
Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh

Ý nghĩa pháp lý
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
+ Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước.
+ Là nghĩa vụ của Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp.
Giấy phép kinh doanh:
+ Là sự cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước.
+ Là quyền cho phép
Điều kiện cấp
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
– Giấy phép kinh doanh:
Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định (chẳng hạn kinh doanh bán lẻ thuôc lá, kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, kinh doanh dịch vụ thẩm định giá…)
Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác).
Thời gian tồn tại
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: do nhà đầu tư quyết định, thường không ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Giấy phép kinh doanh: đủ hồ sơ, đủ điều kiện nhưng cơ quan Nhà nước vẫn có thể từ chối để bảo vệ lợi ích cộng đồng, có thể hạn chế cấp theo các văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành quy định.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post