Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền trong công ty

Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền trong công ty

Đại diện theo uỷ quyền là việc một người (người được uỷ quyền) nhân danh người khác (người uỷ quyền) để thực hiện một công việc nào đó và được trả thủ lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
Có thể thấy khái niệm về đại diện theo uỷ quyền tương đối dễ hiểu, nhưng những quy định về nghĩa vụ của người được uỷ quyền cũng như trách nhiệm của các bên khi có thiệt hại xảy ra thì khiến rất nhiều người nhầm lẫn. Với những thông tin sau đây, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề được nêu trên.
quyen-va-trach-nhiem-cua-nguoi-duoc-uy-quyen-trong-cong-ty

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập công ty hcm
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp 2014
Luật dân sự 2015
Nội dung
Theo bộ luật dân sự 2015, quyền và nghĩa vụ của người được uỷ quyền được quy định như sau:
Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền
Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này
Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền
Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.”
Quy định về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo uỷ quyền của Luật doanh nghiệp 2014:
Điều 16. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức
Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.
Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền
Như vậy, người đại diện theo uỷ quyền của công ty chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi được uỷ quyền. Nếu người được uỷ quyền thực hiện đúng trong phạm vi uỷ quyền mà gây thiệt hại cho người khác, bên uỷ quyền sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm với bên bị thiệt hại đó và dựa theo nội dung trong hợp đồng uỷ quyền, bên uỷ quyền có thể yêu cầu bên được uỷ quyền bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ. Tuy nhiên, đối với trách nhiệm hình sự, người thực hiện hành vi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình; tức là, nếu người đại diện theo uỷ quyền thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự, thì họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó.
Trong trường hợp người được uỷ quyền thực hiện hành vi trái pháp luật nằm ngoài phạm vi uỷ quyền thì người đó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Xem thêm: Phân định quyền hạn công ty có 2 người đại diện pháp luật

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post