01/01/2023 - 02:31

Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền trong công ty

Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm hết mọi công việc. Để giải quyết vấn đề này, pháp luật cho phép các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được ủy quyền thực hiện công việc. Theo đó, người được ủy quyền sẽ nhận ủy quyền để thay mặt người của bên ủy quyền thực hiện các công việc được quy định trong nội dung Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền tùy theo thỏa thuận của các bên. Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng Luật Hùng Phát tìm hiểu Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền trong công ty

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập công ty hcm
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Luật dân sự 2015

Người được ủy quyền là gì?

Chủ thể của hợp đồng bao gồm: bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Khi đó, bên được ủy quyền sẽ nhân danh bên được ủy quyền thực hiện các giao dịch dân sự vì lợi ích của bên ủy quyền. Bên được ủy quyền theo quy định tại Điều 134 BLDS 2015 có thể là pháp nhân hoặc cá nhân. Đây là điểm mới so với “BLDS 2015”, theo quy định mới, pháp nhân mới được đại diện theo ủy quyền, chỉ pháp nhân được thành lập hợp pháp mới được thực hiện hành vi pháp lý. Do cơ cấu tổ chức và năng lực tài chính của pháp nhân sẽ giúp thực hiện công việc được ủy quyền tốt hơn, mang lại sự an tâm và tin tưởng hơn so với cá nhân.

Người được ủy quyền là gì?

Theo đó, người được ủy quyền là người được ủy quyền nhân danh hoặc nhân danh bên ủy quyền để thực hiện một cách hợp pháp những công việc do cá nhân, tổ chức giao. Trong đó hình thức ủy quyền do hai bên thỏa thuận cụ thể là bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền trong công ty

Theo bộ luật dân sự 2015, quyền và nghĩa vụ của người được uỷ quyền được quy định như sau:

Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này

Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền

Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.”

Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền trong công ty

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo uỷ quyền của Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 16. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức
Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền

Như vậy, người đại diện theo uỷ quyền của công ty chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi được uỷ quyền. Nếu người được uỷ quyền thực hiện đúng trong phạm vi uỷ quyền mà gây thiệt hại cho người khác, bên uỷ quyền sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm với bên bị thiệt hại đó và dựa theo nội dung trong hợp đồng uỷ quyền, bên uỷ quyền có thể yêu cầu bên được uỷ quyền bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ. Tuy nhiên, đối với trách nhiệm hình sự, người thực hiện hành vi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình; tức là, nếu người đại diện theo uỷ quyền thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự, thì họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó.

Trong trường hợp người được uỷ quyền thực hiện hành vi trái pháp luật nằm ngoài phạm vi uỷ quyền thì người đó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Xem thêm: Phân định quyền hạn công ty có 2 người đại diện pháp luật

Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Hùng Phát về Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền trong công ty. Nếu còn vướng mắc pháp lý nào khác về vấn đề này, bạn có thể liên hệ đường dây nóng tư vấn pháp luật qua số hotline công ty Luật Hùng Phát để các luật sư, chuyên gia tư vấn hỗ trợ bạn. Trân trọng.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay