31/12/2022 - 21:17

Điều Kiện + Thủ Tục + Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Kế Toán

Hiện nay, dịch vụ về kế toán, báo cáo thuế đã và đang phát triển và rất phổ biến. Hầu hết các doanh nghiệp dù mới thành lập hay đã hoạt động đều lựa chọn dịch vụ kế toán vì tiện ích, tiết kiệm chi phí và đạt được sự hài lòng cao nhất.Chính vì vậy nhu cầu thành lập công ty kế toán cũng tăng cao. Và điều kiện thành lập công ty kế toán gồm có những quy định gì? Hãy cùng Luật Hùng Phát tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé !

Luật Hùng Phát chuyên cung cấp các dịch vụ sau:

🔰 Thành lập công ty ✅ TNHH và Cổ Phần
🔰 Dịch vụ kế toán ✅ Uy Tín TPHCM
🔰 Thay đổi GPKD ✅ Nhanh Chóng và Tiết Kiệm
🔰 Giấy phép ✅ Công Ty Nước Ngoài

Công ty kế toán là gì?

Công ty kế toán là gì?

Công ty kế toán là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp khác theo hợp đồng thỏa thuận với nhau. Công ty dịch vu kế toán là đơn vị độc lập, không chịu sự phụ thuộc vào doanh nghiệp nào.

Công ty dịch vụ kế toán nhận sự ủy quyền của các doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến hạch toán tài chính, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thiện các báo cáo theo quy định của pháp luật kế toán.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Căn cứ luật kế toán 2015 thì doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

a) Có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên

Theo Điều 57, Luật kế toán 2015 Người được cấp chứng chỉ kế toán viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;
 • Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

b) Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

c) Khi mở công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp chỉ được thành lập theo các loại hình sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Hộ kinh doanh

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

e) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

f) Doanh nghiệp chỉ được thành lập công ty dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định đã nêu trên và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo Điều 60 Luật kế toán 1025, Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Như đã chia sẻ, việc thành lập công ty dịch vụ kế toán cần phải đáp ứng đủ điều kiện cùng với đó là phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Việc thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán được tiến hành theo quy trình sau:

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Bước 1: Soạn thảo và nộp hồ sơ

Thành phần hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó

Hình thức nộp hồ sơ

Người thành lập công ty dịch vụ kế toán hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 2: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Bước 4: Xin Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Bước 5: Hoàn tất các thủ tục về thuế

Treo biển tại trụ sở công ty;

Kê khai và nộp thuế môn bài

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;

Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo số tài khoản với Cơ quan nhà nước;

Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử;

In, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật Hùng Phát

Công ty Luật Hùng Phát hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty với nhiều năm kinh nghiệm, công ty Luật Hùng Phát luôn tư vấn và đưa ra các giải pháp thành lập công ty tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của khách hàng.

Công ty sẽ thay mặt cho quý khách hàng lo mọi thủ tục giấy phép nhằm giúp khách hàng không cần lo lắng về các vấn đề thủ tục pháp lý rườm rà.

Gói tư vấn dịch vụ thành lập công ty tại Luật Hùng Phát bao gồm

Tư vấn trước miễn phí trước khi thành lập công ty

 • Tư vấn đặt tên cho công ty phù hợp
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh chính xác
 • Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở công ty
 • Tư vấn về vốn điều lệ phù hợp với ngành nghề kinh doanh, quyền và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp
 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp, thành viên
 • Tư vấn tất cả các nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Giải quyết các thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tại Đồng Nai theo đúng quy định pháp luật.

 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập công ty
 • Gửi hồ sơ cho khách hàng xem xét, bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu có sau đó ký hồ sơ.
 • Thay mặt khách hàng nộp và nhận hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Đăng thông báo thành lập công ty tại cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc Gia.
 • Khắc dấu và công bố mẫu dấu
 • Thông báo mẫu dấu công ty lên cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc Gia
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng trên sở kế hoạch đầu tư
 • Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách tự thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu

Cam kết dịch vụ

 • Dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
 • Mọi thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy định
 • Chi phí hợp lý, cạnh tranh
 • Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình
 • Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao

Lời kết

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề thành lập công ty kế toán. Hy vọng thông qua bài viết các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ Luật Hùng Phát để được giải đáp.

Kế toán là một công việc ổn định, ngành công nghiệp đang phát triển. Nếu bạn muốn bắt đầu thành lập một công ty kế toán của riêng bạn thay vì đăng ký làm việc cho các công ty khác, sau đó phát triển cơ sở khách hàng của bạn là điều cần thiết để thành công. Bạn cần thiết lập sự hài lòng của khách hàng, trung thành sử dụng dịch vụ và đồng thời cũng giúp bạn quảng bá thương hiệu công ty. Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn có những điều cơ bản cho sự thành công trong thế giới kinh doanh hiện đại, chẳng hạn như một trang web, kế hoạch kinh doanh và phần mềm kế toán. Điều quan trọng là hãy nhớ rằng đây thực sự là một thử thách khi bắt đầy từ không có gì. Vì vậy bạn cần phải có động lực, kinh phí và năng lượng để phát triển thương hiệu dịch vụ kế toán của bạn trong cộng đồng. Tìm hiểu làm thế nào để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán thực hành của riêng bạn.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015 / NĐ-CP

Luật Kế toán 2015 (Chương IV)

Nghị định 174/2016 / NĐ-CP

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp là gì?

Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ kế toán, kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công việc kế toán theo quy định của Luật này. cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp là gì?

Thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Lên kế hoạch kinh doanh

Trong khi bạn đang ở trong trường hoặc làm việc cho một công ty kế toán, hãy xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý và tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn có ít nhất 5 năm tài chính và các hỗ trợ, do đó bạn sẽ có thời gian để phát triển doanh nghiệp của bạn.
Bạn cũng nên làm nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh, giá cả và dịch vụ. Nếu bạn có kinh nghiệm trong một thị trường thích hợp, nghiên cứu ở đâu và làm thế nào bạn có thể tận dụng lợi thế cạnh tranh này.

Chọn tên doanh nghiệp của bạn

Công ty kế toán thường có những cái tên đơn giản, xác định tên và các dịch vụ mà bạn cung cấp thì gắn liền với nhau, điều này giúp cho các khách hàng tiềm năng có thể dễ dàng tìm thấy chúng.

Đăng ký giấy phép kinh doanh

Gửi tên đăng ký công ty với cơ quan quản lý, và làm các thủ tục liên quan về cấp giấy phép kinh doanh. Những thủ tục này thường sẽ được các đơn vị đào tạo kế toán thực hành huấn luyện kỹ lưỡng cho học viên, để có thể đáp ứng nhu cầu về mặt pháp lý, luật, giấy phép doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Xây dựng Website cho công ty

Rất ít doanh nghiệp có thể tồn tại trong thế giới kinh doanh ngày nay mà không có một trang web. Hãy chắc chắn rằng Website của bạn chuyên nghiệp, thông tin liên hệ đầy đủ, mô tả các dịch vụ và lập kế hoạch chương trình để các khách hàng mới có thể tìm thấy bạn thông qua việc sử dụng công cụ tìm kiếm và liên lạc với bạn.

Chọn một loại phần mềm kế toán

Nó là một ý tưởng tốt để chọn một phần mềm thông dụng như Quickbooks, Misa. Bạn có thể giúp khách hàng sử dụng phần mềm này cho sổ sách kế toán phức tạp hơn. Đào tạo kỹ lưỡng về phần mềm này.

Nhận khách hàng đầu tiên của bạn

Bắt đầu bằng cách tiếp cận bạn bè hoặc thành viên gia đình hỗ trợ các dịch vụ mà họ đang quan tâm với một mức giá cạnh tranh. Sau đó, yêu cầu họ giới thiệu bạn đến các khách hàng khác. Để đủ khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng thực hành kế toán của bạn, bạn sẽ cần một cơ sở của khách hàng phong phú.
Nhiều kế toán viên bắt đầu kinh doanh riêng như là một nỗ lực bán thời gian. Nếu bạn làm việc tại một công ty kế toán lớn, bạn có thể đưa dự án kế toán nhất định trên sau khi làm việc. Bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình khả năng rằng bạn sẽ chỉ có việc làm bán thời gian cho ít nhất một năm.

Xây dựng cơ sở khách hàng công ty dịch vụ kế toán

Làm hài lòng khách hàng là ưu tiên hàng đầu

Sau đây là những việc cần để áp dụng sớm trong hành nghề kế toán của bạn. Có một cuộc họp riêng để thảo luận với khách hàng mới về nhu cầu kế toán . Hỏi câu hỏi mở về “Làm thế nào”, “cái gì cần thiết” và “tại sao” khách hàng của bạn muốn phát triển kinh doanh hoặc tiết kiệm cho tương lai. Hỏi họ về những dịch vụ họ đang tìm kiếm và đề nghị các cách để tiết kiệm tiền cho họ. Giữ liên lạc bằng điện thoại trong suốt quá trình kế toán. Các mối quan hệ có thể trở thành vô cảm nếu bạn giao tiếp thông qua thư ký hoặc qua email. Gọi cho khách hàng để thông báo về những thay đổi hoặc các vấn đề và cố gắng để có một cuộc trò chuyện thân thiện trước khi bước vào kinh doanh. Cung cấp đào tạo khách hàng của bạn để cải thiện sổ sách kế toán của họ. Bạn có thể làm việc này như là cung cấp một dịch vụ miễn phí hoặc phí tư vấn giảm giá. Nếu họ thực sự quan tâm và bạn nghĩ rằng điều này sẽ tiết kiệm tiền cho họ hoặc tránh kiểm toán, sau đó gợi ý những cách mà bạn có thể giúp đỡ. Yêu cầu giới thiệu. Cung cấp giảm giá nhỏ cho bất kỳ khách hàng mới đến bằng cách giới thiệu. Làm được điều này khi bạn cảm thấy thoải mái và bạn đã được bảo đảm một khách hàng thường xuyên. Nó sẽ chi phí ít hơn để giữ khách hàng cũ của bạn để đi tìm những cái mới.

Thuê nhân viên

Thuê nhân viên có thẩm quyền khi cơ sở khách hàng của bạn bắt đầu phát triển. Chú ý đến sự gia tăng trong kinh doanh và thuê kế toán thành thạo hoặc trợ lý trước khi khối lượng công việc được cho là quá nhiều để xử lý. Bạn sẽ chuẩn bị tốt về mặt nhân lực đã được đào tạo chuyên nghiệp cho các phần bận rộn nhất của mùa thuế.
Xây dựng cơ sở khách hàng công ty dịch vụ kế toán

Chọn một vị trí kinh doanh một cách cẩn thận

Bắt đầu mở rộng kinh doanh với một văn phòng công ty ở một vị trí địa lý thuận lợi là một ý tưởng tuyệt vời khi bạn bắt đầu tuyển dụng nhân viên và đáp ứng với các khách hàng mới. Chọn vị trí thuận thiện cho khách hàng liên hệ, có không gian từ đối thủ cạnh tranh và có bãi đậu xe rộng rãi.

Xây dựng hệ thống liên kết khách hàng

Nó sẽ được dễ dàng hơn để tìm khách hàng nếu bạn trở thành một phần của mạng lưới doanh nghiệp địa phương. Tới cuộc gặp gỡ, các khóa học phát triển chuyên môn và thậm chí cả các sự kiện thú vị trong thành phố của bạn. Hòa nhập với những người bạn không biết và đưa ra danh thiếp của bạn để bất cứ ai mà bạn nghĩ rằng sẽ là một liên lạc tốt của khách hàng sau này.

Mở rộng khâu tiếp thị của bạn trước và trong mùa thuế

Nếu bạn là người mới đến cộng đồng kế toán, đưa thêm tiền vào quảng cáo in, quảng cáo radio và quảng cáo trực tuyến chỉ trước khi vội vàng nộp thuế. Tạo ra một thông điệp rõ ràng và chuyên nghiệp để chào hàng các dịch vụ mới hoặc các dịch vụ đặc biệt chỉ bạn cung cấp.
Bạn sẽ cần phải có một ngân sách tiếp thị lớn hơn những năm đầu tiên của việc kinh doanh dịch vụ kế toán thực hành. Xem xét việc trao đổi một danh sách khách hàng của các doanh nghiệp địa phương hoặc địa chỉ nhà và gửi ra email trực tiếp . Không theo bất kỳ một qui tắc nào, bạn có thể quảng cáo bất kỳ các dịch vụ thích hợp mà bạn có thể cung cấp.
Không chỉ hạn hẹp trong tham gia các dịch vụ kế toán cho các công ty, hỗ trợ quản lý tài chính cho công ty, bạn còn có thể tự xây dựng cho mình một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hiệu quả nếu bạn đã vững các nghiệp vụ kế toán, tự tin với kế toán thực hành của bạn.

Lời kết

Trên đây là bài viết về thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán do Luật Hùng Phát tổng hợp. Với vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung, nghề kế toán được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể trả lời một số câu hỏi của bạn. Chúc may mắn.

5/5 - (821 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay