31/12/2022 - 22:32

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đầy đủ nhất

Bạn đang muốn thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty mình nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, mở rộng lĩnh vực hoạt động hay kể cả kê khai sử dụng hóa đơn đầu vào hợp lý  đối với ngành nghề kinh doanh dự kiến thay đổi của công ty mình.

Căn cứ vào chiến lược của mình, doanh nghiệp có thể cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh bằng cách rút bỏ hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

Đừng quá lo lắng, sau đây Luật Hùng Phát sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh nhằm hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp đơn giản hóa thủ tục và thay đổi giấy phép kinh doanh nhanh chóng nhất.

=> Phí dịch vụ tron gói: 200.000 đồng (cam kết không phát sinh, có xuất VAT, miễn phí giao nhận tận nơi, thu sau khi có GPKD)

Lệ phí nhà nước: 500.000 đồng (bao gồm 200.000 đồng lệ phí ĐKKD + 300.000 đồng bố cáo trên cổng thông quốc gia)

=> Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì?

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh là thủ tục doanh nghiệp thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách bổ sung một hoặc nhiều ngành, nghề kinh doanh chưa được bổ sung vào Giấy chứng nhận. . Đăng ký kinh doanh.

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung, loại bỏ ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận ngành, nghề kinh doanh.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có gì thay đổi so với trước kia?

Ngày 01/07/2015 có thể nói là cột mốc quan trọng đối với quy định về việc không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hay thường gọi là giấy phép đăng ký kinh doanh) theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Có thể nói Quy định mới này thể hiện quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc không ghi nhận nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện quyền tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có gì thay đổi so với trước kia?

Tuy nhiên, sự tự do kinh doanh này vẫn nằm trong giới hạn quản lý nhất định. Đồng thời, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp trong hồ sơ doanh nghiệp. Do đó khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Kết quả của việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh được lưu trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại website: http://dangkykinhdoanh.gov.vn. Doanh nghiệp mình có thể nhập tên công ty hoặc mã số thuế vào mục “tra cứu” để kiểm tra ngành nghề kinh doanh của công ty mình đã được thay đổi hay chưa.

Hồ sơ –  thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Theo Điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thì hồ sơ thay đổi bao gồm:

1.Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật ký

Nội dung Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.\

Hồ sơ -  thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh do chủ tịch hội đồng thành viên ký đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Quyết định của HĐQT do chủ tịch HĐQT ký.

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

4. Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành kinh doanh. (xem thêm Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định)

5. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ. (xem thêm Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề)

6. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (ghi ngày trên hồ sơ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi của công ty)

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp và mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/06/2015 thì hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chỉ phải ký và ghi rõ họ tên.

Biểu mẫu chi tiết thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014. Xem chi tiết tại link bên dưới: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdn/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=405&PublishedDate=2016-01-12T22:05:00Z

Hướng dẫn áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đăng ký ngành nghề kinh doanh đúng mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
Cách tra cứu mã  ngành kinh doanh dự kiến bổ sung như sau: tham khảo Quyết định 337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành kinh doanh thay đổi. Đề nghị doanh nghiệp không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg).

 • Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký thay đổi ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. (Danh mục ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề).
 • Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có Vốn pháp định: chỉ kê khai khi doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định. Trường hợp này mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định. (Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

Hướng dẫn áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Các bước thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 • Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
 • Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
 • Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Quy định về việc công bố thông tin khi thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề  đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về việc đã bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hồ sơ công bố thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với cơ quan thuế

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Luật Hùng Phát tư vấn miễn phí thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh một cách chi tiết và rõ ràng nhất. Theo đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với các nội dung sau:

 • Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Tư vấn các quy định của pháp luật chuyên ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại TP.HCM

Nếu quý doanh nghiệp không có thời gian tìm hiểu thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc không muốn chờ đợi và đi lại nhiều, doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Nội dung thực hiện thay đổi, bổ sung ngành nghề bao gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Thay mặt Khách hàng tiến hành bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay mặt Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thay đổi.
 • Hướng dẫn Khách hàng thông báo nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

=> Phí dịch vụ thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh: 700.000 đồng (đã bao gồm lệ phí nhà nước)

=> Thời gian thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh: 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Lời kết

Tất cả các kênh thông tin liên quan đến thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đều được Luật Hùng Phát hướng dẫn chi tiết. Khi tìm hiểu và nghiên cứu, nếu có phần nào chưa rõ cần giải đáp, bạn vui lòng phản hồi để chúng tôi hỗ trợ. Luật Hùng Phát xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm: thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ kế toán giá rẻ, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, dieu kien thanh lap cong ty bao ve

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay