Thủ tục cấp lại con dấu bị mất

Thủ tục cấp lại con dấu bị mất

(Áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập sau ngày 01/07/2015 tức được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp 2014)
Bên cạnh chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, con dấu doanh nghiệp cũng được coi như là chữ ký của doanh nghiệp. Có những giấy tờ giao dịch hay hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý khi có con dấu doanh nghiệp được đóng lên. Tuy nhiện, trong quá trình hoạt động kinh doanh, do sơ suất hoặc vì lý do khách quan dẫn đến việc doanh nghiệp bị thất lạc, bị mất con dấu. Trong trường hợp này, khi làm lại con dấu, doanh nghiệp có cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không?
thu-tuc-cap-lai-con-du-bi-mat

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Mở doanh nghiệp
Dịch vụ làm kế toán tại nhà
Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Căn cứ theo mục 2 Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và đầu tư
“Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sử dụng con dấu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhưng bị mất con dấu
Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể làm con dấu thay thế cho con dấu đã mất mà không cần phải thông báo với cơ quan ĐKKD.
 Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải  trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu thực hiện theo Phụ lục I-19 kèm theo CV số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ KHĐT hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.”
và căn cứ khoản 4 Điều 15 NĐ 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp:
“Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;
c) Hủy mẫu con dấu.”
Các quy định trên được hiểu như sau, nếu tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh trước đó thì doanh nghiệp có thể làm dấu thay thế mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải thông tin về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.
Như vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định của pháp luật về con dấu doanh nghiệp vì nếu chẳng may trường hợp làm mất con dấu, doanh nghiệp sẽ xử lý nhanh chóng, hiệu quả hơn để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy phép, con dấu bị mất

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.