Thủ tục, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định số 03/2011 / BGDDT quy định về tổ chức và hoạt động, để tham khảo ý kiến ​​mở trung tâm tiếng Anh và máy tính được thành lập và đi vào hoạt động, các điều kiện sau được đáp ứng:
Thứ nhất, Trung tâm ngoại ngữ phải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2011 / BGDĐT.
Thứ hai, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ phải phù hợp với quy định tại Điều 7 của Thông tư này:
“Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Đề án thành lập Trung tâm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, phương tiện, thiết bị, địa điểm đề xuất, cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược để xây dựng và phát triển trung tâm. ”
Thứ ba, các điều kiện về đào tạo và bồi dưỡng học viên được quy định tại Điều 12 như sau:
thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập doanh nghiệp cần những gì
Dịch vụ tư vấn kế toán là gì
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gấp

Điều 12. Điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng
Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy và thực hành lý thuyết theo quy định tại Điều 30 Quy chế này. Số giáo viên phải trung bình không quá 25 học sinh cho mỗi giáo viên.
Có đủ phòng học và phòng chức năng để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; Văn phòng cơ cấu hành chính theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm phục vụ công tác quản lý và đào tạo. Trường có đủ ánh sáng, với diện tích tối thiểu là 1,5m2 / học sinh / lớp.
Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo; Nó có các thư viện, cơ sở trải nghiệm, thực hành, thực hành và các cơ sở khác đáp ứng các yêu cầu về đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ.
Có các khu vực dành cho nhân viên, giáo viên và học sinh nghỉ giải lao, nghỉ giữa ngày.
Được cơ quan có thẩm quyền cho phép. ”
Sau khi đáp ứng các quy định này, Trung tâm chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo trình tự, thủ tục tại Điều 9 của Thông tư:
Điều 9. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm thông tin và ngoại ngữ
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm thông tin bao gồm:
a) Đơn xin thành lập trung tâm;
b) Đề án thành lập Trung tâm, bao gồm các nội dung sau đây:
– Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm;
– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
– Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;
– Cơ sở vật chất của trung tâm;
– Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, Giám đốc, Phó Giám đốc (nếu cần thiết), các nhóm (hoặc các bộ phận chuyên môn);
– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến ​​sẽ là giám đốc trung tâm.
c) Dự thảo quy chế tổ chức Trung tâm.
Trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm thông tin và ngoại ngữ
a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều này, Trung tâm quyết định thành lập phải chịu trách nhiệm Kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ thỏa mãn điều kiện thì người có thẩm quyền quyết định thành lập một ngoại ngữ, trung tâm thông tin sẽ ra quyết định thành lập.
b) Nếu không đủ điều kiện thành lập Trung tâm thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho các bên liên quan biết lý do. ”
Trong trường hợp đủ điều kiện sau 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải nộp hồ sơ.
Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post