01/01/2023 - 05:30

Thủ tục, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ là nhu cầu cấp thiết khi ngoại ngữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hội nhập, xóa bỏ rào cản giữa các quốc gia và khu vực. Để hỗ trợ các bạn tìm kiếm thông tin và thủ tục, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, Luật Hùng Phát xin cung cấp cho các bạn bài viết quy định về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm ngoại ngữ

Nghị định 46/2017 / NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 135/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017 / NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tư 02/2020 / TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp sư phạm

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018 / TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ cần có những giấy tờ chính sau:

 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình và quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Tuy nhiên, trên thực tế, tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị những giấy tờ chính sau:

Đối với tổ chức là doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có công chứng (có ngành nghề dạy học ngoại ngữ);
 • Hợp đồng thuê, thuê văn phòng nơi đặt trụ sở của Trung tâm có công chứng (thời hạn ít nhất 01 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ);
 • Diện tích đảm bảo 1.5m2 / 1 học sinh). Diện tích 1 phòng học 30m2;
 • Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (tự lập)
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất nơi Trung tâm đặt trụ sở chính;
 • Danh sách giáo viên giảng dạy; Danh sách cán bộ trung tâm;
 • Ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và nhân viên khác;
 • Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý mở trung tâm (Bạn phải trả tiền cho thư chấp thuận)

Đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ

 • Văn bản xác nhận thời gian công tác trong lĩnh vực giáo dục của cơ sở giáo dục ít nhất 03 năm trở lên ở vị trí chuyên gia tư vấn giáo dục, giảng dạy;
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3 × 4, có xác nhận của UBND phường nơi bạn sinh sống (Lưu ý thời gian công tác trong sơ yếu lý lịch phải trùng khớp với văn bản xác nhận thời gian công tác);
 • Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ hoặc Bằng B1 hoặc các chứng chỉ khác
 • Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng gần nhất;
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng;

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đối với giáo viên, nhân viên trung tâm ngoại ngữ

 • Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ có ít nhất 04 giáo viên (25 học sinh / 1 giáo viên / 1 ca):
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm ngoại ngữ có công chứng (nếu không phải chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng;
 • Nơi làm việc hiện tại;
 • Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Đơn xin việc)

Đối với các nhân viên khác trong trung tâm ngoại ngữ

 • Kế toán: Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp chuyên ngành liên quan và bản sao có chứng thực CMND
 • Tư vấn: Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ …; Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng;
 • Thủ quỹ: Bản sao có công chứng các bằng cấp chuyên môn liên quan; CMND bản sao có công chứng
 • Bảo mật: CMND bản sao có công chứng; Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Đơn xin việc)

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ chứng thực phải có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018 / NĐ-CP và Khoản 3 Điều 47 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP quy định rõ về quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các bước sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ tiêu chuẩn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ và công nghệ thông tin ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu có đủ các điều kiện; trường hợp chưa ban hành quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07 / VBHN-BGDĐT 2018. Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ có thẩm quyền:

 • Giám đốc các trường đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên trường học;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm ngoài khuôn viên nhà trường và trung tâm ngoại ngữ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp. tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc.

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định số 03/2011 / BGDDT quy định về tổ chức và hoạt động, để tham khảo ý kiến ​​mở trung tâm tiếng Anh và máy tính được thành lập và đi vào hoạt động, các điều kiện sau được đáp ứng:

Thứ nhất: Trung tâm ngoại ngữ phải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2011 / BGDĐT.

Thứ hai: Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ phải phù hợp với quy định tại Điều 7 của Thông tư này:

“Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Đề án thành lập Trung tâm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, phương tiện, thiết bị, địa điểm đề xuất, cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược để xây dựng và phát triển trung tâm. ”

Thứ ba: Các điều kiện về đào tạo và bồi dưỡng học viên được quy định tại Điều 12 như sau:

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập doanh nghiệp cần những gì
Dịch vụ tư vấn kế toán là gì
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gấp

Điều 12. Điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng

Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy và thực hành lý thuyết theo quy định tại Điều 30 Quy chế này. Số giáo viên phải trung bình không quá 25 học sinh cho mỗi giáo viên.

Có đủ phòng học và phòng chức năng để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; Văn phòng cơ cấu hành chính theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm phục vụ công tác quản lý và đào tạo. Trường có đủ ánh sáng, với diện tích tối thiểu là 1,5m2 / học sinh / lớp.

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo; Nó có các thư viện, cơ sở trải nghiệm, thực hành, thực hành và các cơ sở khác đáp ứng các yêu cầu về đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ.

Có các khu vực dành cho nhân viên, giáo viên và học sinh nghỉ giải lao, nghỉ giữa ngày.

Được cơ quan có thẩm quyền cho phép. ”

Sau khi đáp ứng các quy định này, Trung tâm chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo trình tự, thủ tục tại Điều 9 của Thông tư:

Điều 9. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm thông tin và ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm thông tin bao gồm:

a) Đơn xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập Trung tâm, bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
 • Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, Giám đốc, Phó Giám đốc (nếu cần thiết), các nhóm (hoặc các bộ phận chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến ​​sẽ là giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo quy chế tổ chức Trung tâm.

Trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm thông tin và ngoại ngữ

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều này, Trung tâm quyết định thành lập phải chịu trách nhiệm Kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ thỏa mãn điều kiện thì người có thẩm quyền quyết định thành lập một ngoại ngữ, trung tâm thông tin sẽ ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập Trung tâm thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho các bên liên quan biết lý do. ”
Trong trường hợp đủ điều kiện sau 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải nộp hồ sơ.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Lời kết

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến quy định về thủ tục, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ. Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết hoặc cần tư vấn pháp luật các vấn đề khác, bạn vui lòng liên hệ ngay với Công ty Luật Hùng Phát qua số hotline bên dưới để được tư vấn miễn phí.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay