Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty

Thị trường có nhiều biến động, sức cạnh tranh ngày càng cao kéo theo đó là có rất nhiều doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng. Đối mặt với tình trạng này, doanh nghiệp thường chọn cách giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh để tối ưu chi phí, tìm ra giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, thủ tục và các quy định tạm ngừng kinh doanh không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ. Bài viết sau đây sẽ làm rõ các thủ tục mà CTCP cần thực hiện khi tạm ngừng kinh doanh.
thu-tuc-tam-ngung-hoat-dong-cong-ty
Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp 2014
Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế
Nội dung
Để tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh
Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại cơ quan thuế
Theo quy định của điều 21 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế:
Điều 21. Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh
Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn ghi trong thông báo phải có thông báo bằng văn bản mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.
Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 (một) năm. Sau khi hết thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo tiếp cho cơ quan thuế và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh kỳ tiếp theo. Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý c hậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân khi tạm ngừng kinh doanh nếu có mã số thuế nộp thay thì mã số thuế nộp thay được Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động cập nhật theo mã số thuế của người nộp thuế.
Như vậy, doanh nghiệp cần nộp mẫu 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/NĐ-Cp tới cơ quan thuế kèm theo bản sao Quyết định tạm ngừng của Hội đồng quản trị công ty; Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân của người nộp
Về thời hạn: doanh nghiệp phải gửi thông báo trực tiếp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 15 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Theo quy định tại điêu 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:
Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.
Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hp danh đối với công ty hợp danh.
Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng kýtạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
thu-tuc-tam-ngung-hoat-dong-cong-ty-moi-nhat

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập công ty như thế nào
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gấp
Dịch vụ kế toán tại tphcm

Như vậy. căn cứ vào quy định nêu trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
– Thông báo tạm ngừng kinh doanh (Mẫu phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
– Quyết định Hội đồng quản trị, Biên bản họp hội đồng quản trị;
– Giấy ủy quyền;
– Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực của người đựoc ủy quyền.
Thời hạn thông báo: Theo khoản 1 điều 200 luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
Thời gian xử lý hồ sơ: sau 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ nhận được yêu cầu, Sở kế hoạch đầu tư, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo trong 03 ngày làm việc và nêu rõ nguyên nhân từ chối, yêu cầu sửa đổi bổ sung.
Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post