01/01/2023 - 00:36

Thủ tục thành lập công ty bán đấu giá tài sản theo Luật Doanh Nghiệp

Bạn đang băn khoăn không biết điều kiện thành lập công ty bán đấu giá tài sản như thế nào, thủ tục thành lập công ty bán đấu giá tài sản ra sao, các bước cần chuẩn bị hồ sơ làm sao để ra giấy phép kinh doanh nhanh nhất. Tất cả những thắc mắc về việc thành lập công ty sẽ được Luật Hùng Phát tận tình chia sẻ qua bài viết dưới đây dựa theo Luật, Nghị định, Thông tư mới nhất của cơ quan quản lý nhà nước.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật đấu giá tài sản 2016

Nghị định 62/2017 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

Thông tư 48/2017 / TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hình thức khi thành lập công ty đấu giá tài sản

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thông thường có thể được thành lập dưới hai hình thức; theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đấu giá kín

Sở hữu độc quyền là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ; tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân; không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần; góp vốn trong công ty hợp danh; công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Hình thức khi thành lập công ty đấu giá tài sản

Công ty hợp danh đấu giá

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty; cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi tắt là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân; chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty lên đến số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân; kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều kiện thành lập công ty bán đấu giá tài sản

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 về việc quy định điều kiện thành lập công ty bán đấu giá tài sản:

Điều 16. Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

1. Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định tại Nghị định này.

2. Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên;
b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đăng ký kinh doanh cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Điều kiện thành lập công ty bán đấu giá tài sản

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Dịch vụ kế toán trọn gói hcm
Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu?

Thủ tục thành lập công ty bán đấu giá tài sản

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Mẫu đơn đăng kí kinh doanh

Bản điều lệ của công ty bán đấu giá tài sản

Danh sách thành viên sáng lập

Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu của các thành viên sáng lập

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp tại phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chờ phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ sẽ được trả lại và phải bổ sung theo yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng ĐKKD xem xét cấp giấy phép kinh doanh có ngành nghề bán đấu giá tài sản

Cơ quan tại Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ sau khi giấy phép đăng ký kinh doanh bán đấu giá tài sản được cấp và không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp bổ sung các loại giấy tờ khác.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày phòng Đăng Ký kinh doanh báo là hồ sơ đã nôp là hợp lệ

Bước 3: Công ty đi vào hoạt động

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh có ngành bán đấu giá tài sản. Công ty có thể chính thức đi vào hoạt động và có thể thực hiện các bước tiếp theo như khắc con dấu, đăng bố cáo, làm hồ sơ thuế, mua chữ ký số, in hóa đơn, thuê dịch vụ kế toán trọn gói và một số dịch vụ có liên quan khác. Chúng tôi Luật Hùng Phát có thể cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến lập công ty bán đấu giá tài sản, đừng ngần ngạy hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi dể được tư vấn miễn phí và tận tình.

Thủ tục thành lập công ty bán đấu giá tài sản

Công ty bán đấu giá tài sản có quyền và nghĩa vụ gì?

Công ty đấu giá tài sản có các quyền sau đây:

 • Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật này;
 • Tuyển dụng đấu giá viên làm việc cho tổ chức theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá;
 • Nhận phí dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
 • Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;
 • Làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và các dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;
 • Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản
 • Phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá;
 • Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Công ty bán đấu giá tài sản có quyền và nghĩa vụ gì?

Công ty đấu giá tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật này và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;
 • Ban hành Quy chế đấu giá
 • Tổ chức bán đấu giá liên tục theo thời gian và địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;
 • Yêu cầu người có tài sản đấu giá giao tài sản đấu giá và các tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá; nếu người có tài sản đấu giá được giao bảo quản, quản lý thì tài sản, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá được giao cho người mua được tài sản đấu giá;
 • Bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
 • Lập sổ theo dõi tài sản đấu giá, sổ đăng ký tham gia đấu giá;
 • Yêu cầu Sở Tư pháp nơi tổ chức đặt trụ sở chính cấp và thu hồi Thẻ đấu giá viên;
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức
 • Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ chức đặt trụ sở chính danh sách đấu giá viên đang hành nghề, người tập sự đấu giá viên tại tổ chức;
 • Báo cáo Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở chính về tổ chức và hoạt động hàng năm hoặc trường hợp đột xuất khi có yêu cầu; đối với doanh nghiệp có chi nhánh còn phải báo cáo Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 • Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra;

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về thủ tục thành lập công ty bán đấu giá tài sản cụ thể nhất. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Luật Hùng Phát để được tư vấn.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay