01/01/2023 - 06:33

Thủ tục thành lập nhà trẻ tư thục chi tiết nhất hiện nay

Nếu bạn đang muốn khởi nghiệp mới đó là thành lập trường mầm non, nhóm trẻ tư thục thì bài viết dưới đây với nội dung hướng dẫn thủ tục thành lập nhà trẻ tư thục chắc chắn sẽ cho bạn câu trả lời thích đáng.

Cơ sở pháp lý thành lập nhà trẻ tư thục

Cơ sở pháp lý thành lập nhà trẻ tư thục

Thông tư số 13/2015 / TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Điều lệ trường mầm non được ban hành theo Quyết định số 04 / VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5 Thông tư 13/2015 / TT-BGDĐT

Cơ quan có thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2015 / TT-BGDĐT về phân cấp quản lý đối với cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư thục được quy định như sau:

 • Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

– Theo Điều 11 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

=> Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền cho phép thành lập nhóm trẻ tư thục.

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động nhà trẻ tư thục

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động nhà trẻ tư thục

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 • Thời hạn thực hiện: 20 ngày
 • Lệ phí: không có
 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ
 • Nơi nộp: Ủy ban nhân dân quận – huyện
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

Theo Điều 4 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quy định hồ sơ gồm:

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ kế toán giá rẻ
Làm giấy phép kinh doanh ở đâu

Hồ sơ thành lập nhà trẻ tư thục

Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ: Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 năm;

Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.”

Bước 3: Xin cấp giấy phép hoạt động đối với nhà trẻ tư thục

 • Thời hạn thực hiện: 20 ngày
 • Lệ phí: không có
 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ
 • Nơi nộp: Phòng giáo dục và đào tạo
 • Thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo
 • Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh mầm non

Theo Điều 6 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quy định hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (sau đây gọi chung là bản sao có chứng thực) quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: Các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng giáo viên;

Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;

Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;
Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm;

Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Như vậy thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động nhà trẻ tư thục gồm có 2 bước sau khi đã đăng ký thành lập doanh nghiệp: bước đầu tiên tiến hành xin cấp Quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục tại UBND, bước thứ 2: xin cấp giấy phép hoạt động tại phòng Giáo dục và đào tạo.

Xem thêm: Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Lời kết

Trên đây là một số thông tin về thủ tục thành lập nhà trẻ tư thục. Nếu có vướng mắc hay khó khăn trong quá trình thực hiện, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Phát để được hỗ trợ từ các luật sư hàng đầu của chúng tôi.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay