Thủ tục chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con

Thủ tục thành lập công ty con và chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con

Ngày nay, với một nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo nhiều doanh nghiệp luôn muốn hướng tới một mô hình nhóm doanh nghiệp tức là tổng công ty có công ty mẹ và công ty con hoặc là tập đoàn kinh tế. Sở dĩ xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình này bởi sự liên kết về hình thức trong công ty mẹ – công ty con. Việc thành lập công ty con được xem như phương án tốt dành cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn khi tiến hành triển khai các dự án kinh doanh và mở rộng thị trường cung ứng hàng hóa dịch vụ. Trong trường hợp muốn chuyển dự án từ công ty mẹ sang công ty con cần trải qua các bước sau:
thu-tuc-chuyen-giao-du-an-tu-cong-ty-me-sang-cong-ty-con

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Muốn thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ sổ sách kế toán

Bước 1:Xác định điều kiện để một công ty được coi là công ty mẹ:
Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tại Khoản 1 Điều 189 nói rõ về điều kiện để một công ty được coi là công ty mẹ:
“1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ để làm thủ tục thành lập công ty con:
Hồ sơ thành lập công ty con bao gồm:
“1. Giấy đề nghị đăng ký Thành lập công ty con.
Quyết định Thành lập công ty con của công ty mẹ;
Biên bản Thành lập công ty con của công ty mẹ;
Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;
Dự thảo Điều lệ công ty.
Danh sách các thành viên, bản sao thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên công ty.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề..”
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mang tới phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ để tiến hành đăng ký thành lập công ty con.
Bước 3: Thủ tục chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con
Khi đã thành lập đươc công ty con, công ty mẹ sẽ có quyền và trách nhiệm được quy định tại Khoản 2 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2014 như sau: Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập”. Theo quy định này của pháp luật thì công ty mẹ có thể chuyển giao dự án cho công ty con. Thực chất, việc chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con là giao dịch chuyển giao tài sản từ công ty mẹ sang công ty con.
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 135 và các điểm e, g, h Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014:
Điều 135. Đại hội đồng cổ đông
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;”
Điều 149. Hội đồng quản trị
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;”
Theo quy định trên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì tuỳ thuộc vào giá trị của dự án chuyển giao đó. Nếu dự án đó nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì đó là quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp dự án đó có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì quyết định là của Đại hội đồng cổ đông.
Nếu thẩm quyền thuộc về HĐCĐ thì sau khi có quyết định của Đaị hội đồng cổ đông, Ban giám đốc hoặc HĐQT có thể gửi yêu cầu xin dự án lên Công ty mẹ luôn mà không cần thông qua họp HĐQT.
Nếu thẩm quyền thuộc về HĐQT thì sau khi có quyết định của HĐQT, Ban giám đốc hoặc HĐQT có thể gửi yêu cầu xin dự án lên công ty mẹ
Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post